กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 กลุ่มห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อกลุ่มห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

- ระดับชั้น ม.1 (ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ) สอบวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564
- ระดับชั้น ม.1 (ประเภทในเขตพื้นที่บริการ - นอกเขตพื้นที่บริการ) สอบวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564
- ระดับชั้น ม.4 (ประเภทนักเรียนทั่วไป)  สอบวันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564