กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่องการรับสมัครฯ ผู้เช่าพื้นที่เพื่อจำหน่วยอาหารฯ

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่วยอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ
โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559

 

ตามสัญญาเช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่วยอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2559 ได้สิ้นสุดลงในวันที่ 31 มีนาคม 2559 โรงเรียนจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ของอาคารสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และอื่นๆ ..................

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559

 songsak director2
(นายทรงศักดิ์ เสนาวงศ์)
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร

 

 

** สามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments:
Download this file (prakard-2559.pdf)prakard-2559.pdf[ ]3196 kB