กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2559

ครู นักเรียนสายชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา  ประจำปี 2559  ณ วัดจำปา  เวลา 15.30 น.