กลุ่มบริหารงานทั่วไป

กิจกรรมทำบุญยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์

กิจกรรมทำบุญของยุวพุทธิกสมาคมสุรินทร์  กำหนดการทำบุญถวายภัตตาหารเพล ข้าวสาร อาหารแห้ง จตุปัจจัยไทยธรรม โดยกำหนดให้โรงเรียนสุรวิทยาคารเป็นเจ้าภาพ  ครั้งที่  ณ.วัดจำปา  ในวันที่  8 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น.