ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

ฉบับที่ 1/2566

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

/ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้