พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการ ,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณโดมเขียวเหลือง โรงเรียนสุรวิทยาคาร