ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร
ฉบับที่ 50/2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

** ดังเอกสารที่แนบ

ประกาศรับสมัครแม่บ้าน