พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *