รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา)

** ดังเอกสารแนบท้ายนี้

เอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *