พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี2565

พิธีทอดถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี2565 ณ วัดจำปา อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยโรงเรียนสุรวิทยาคาร และพุทธศาสนิกชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *