โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *