นักเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี2565

นักเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *