ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา)

** ดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *