ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

>>>หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงศึกษา ปีการศึกษา 2566   หมายเหตุ * หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้รับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น *

Read more

ประกาศประกวดราคาการซื้อประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ประกวดราคาประกันอุบัติเหตุฯ 2566-compressed

Read more

>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1Q1eLkvfF9yJVOxZvfwzQbV9VWAJc9a6e?usp=sharing หมายเหตุ  วันรายงานตัว ยังไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ และยังไม่มีการชำระเงิน

Read more