ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นาฏศิลป์,ทัศนศิลป์,ดนตรีไทย,ดนตรีสากล) การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Read more

ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , การงานอาชีพ , กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

Read more

ประกาศโรงเรียนเรื่องการรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ-ม.1-ปี-2566 ประกาศรับนักเรียนม.1-ปกติ-ปี-2566 ประกาศรับนักเรียนห้องพิเศษ-ม.4-ปี-2566 ประกาศรับนักเรียนม.4-ปกติ-ปี-2566

Read more