หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566

>>>หนังสือรับรองการเก็บเงินบำรุงศึกษา ปีการศึกษา 2566   หมายเหตุ * หนังสือรับรองฉบับนี้ใช้รับรองการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น *

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง  (ดังเอกสารแนบท้ายนี้)   ประกาศจัดซื้อคอม-41-เครื่อง

Read more