ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง  (ดังเอกสารแนบท้ายนี้)   ประกาศจัดซื้อคอม-41-เครื่อง

Read more