พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการ ,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ฉบับที่ 50/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ** ดังเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา) ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา) ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้    

Read more