ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

>>ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

https://drive.google.com/drive/folders/1Q1eLkvfF9yJVOxZvfwzQbV9VWAJc9a6e?usp=sharing หมายเหตุ  วันรายงานตัว ยังไม่ต้องเตรียมเอกสารใดๆ และยังไม่มีการชำระเงิน

Read more

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.4นักเรียนทั่วไป หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.1นอกเขต หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.1ในเขต หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more