ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ฉบับที่ 1/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว / ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้  

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ จำนวน ๔๑ เครื่อง  (ดังเอกสารแนบท้ายนี้)   ประกาศจัดซื้อคอม-41-เครื่อง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ฉบับที่ 50/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ** ดังเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

Read more

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แก้ไขเพิ่มเติม)

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา) ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา) ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้    

Read more

ประกาศจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 6

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 82 เครื่อง สำหรับห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 และ 6   ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้ https://drive.google.com/file/d/1LiBbQBqJ1wbj0PrdQW-w1FVJNXCwNpeX/view?usp=sharing 65057062970_1_20225515341810 65057062970_1_20225515321763 65057062970_1_20225515333523

Read more