>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.4นักเรียนทั่วไป หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทนอกเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.1นอกเขต หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 กลุ่มห้องเรียนปกติ ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ประจำปีการศึกษา 2566

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนปกติ-66-ม.1ในเขต หมายเหตุ   หากตรวจสอบพบกรณี “รายชื่อ-นามสกุล-โรงเรียน  พิมพ์ผิด”  ให้แจ้งแก้ไขใบรายชื่อในห้องสอบได้

Read more

>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.4 แผนการเรียน ศิลป์-คณิต-กีฬา ประจำปีการศึกษา 2566

>>ประกาศผลแผนการเรียนศิลป์-คณิต-กีฬา-ม.4

Read more

>>ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษฯ ประจำปีการศึกษา 2566

>> ประกาศผลความสามารถพิเศษ ม.1

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

>>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษM1-2566

Read more

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566

>>ประกาศผลสอบม.1ห้องพิเศษSMET-2566 >>ประกาศผลสอบม.1ห้องพิเศษ-IEP-2566 >>ประกาศผลสอบม.4ห้องพิเศษSMTE_SMET-2566 >>ประกาศผลสอบม.4ห้องพิเศษ-IEP-2566

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

»รายชื่อ-สมัครสอบ-M1-SMET-2566 »รายชื่อสมัครสอบM1-IEP-2566 »รายชื่อสมัครสอบ-M4-SMTE-SMET-2566 »รายชื่อสมัครสอบM4-IEP-2566 รายชื่อ-สมัครสอบ-M1-SMET-2566

Read more