ตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

แจ้งตารางเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 โดยงานหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Read more

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย1 วิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

Read more

โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 วิชาชีววิทยา โรงเรียนสุรวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 9-23 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

Read more

นักเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี2565

นักเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี2565

Read more

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานบริการเอกสารทั่วไป (เจ้าหน้าที่อัดสำเนา) ** ดังเอกสารแนบท้ายนี้    

Read more