โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2565

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยนายสมศักดิ์ บุญโต ผู้อำนวยการโรงเรียน ,รองผู้อำนวยการ ,คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคารร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง ณ

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร ฉบับที่ 50/2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ** ดังเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัครแม่บ้าน

Read more