Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

จับฉลากแบ่งสาย OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

จับฉลากแบ่งสาย

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561

แถลงข่าว OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 (สุรวิทยาคาร)

พิธีแถลงข่าว

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ห้องเรียนพิเศษ ม.ต้น

โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนสุรวิทยาคาร(ส.ว.ค.) ห้องเรียนพิเศษ ระดับ ม.ต้น

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561 ณ มูลนิธิวิปัสสนากรรมฐานสุรินทร์ บ้านจันรม ต.ตาอ็อง อ.เมือง จ.สุรินทร์