Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

3'SICE (SURIN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE)

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 มกราคม 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

OPEN-HOUSE 2562

กิจกรรมเปิดบ้านและชี้แจงการรับนักเรียน

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 2 กันยนยน 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสด OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด