Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

การแสดงแลกเปลี่ยนการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

กิจกรรมแปรอักษรของชาวสุรวิทยาคาร "รวมพลังแห่งความภักดี"

งานศิลปหัถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ปี 2559