Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

แถลงข่าว OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018 (สุรวิทยาคาร)

พิธีแถลงข่าว

OBEC-Sponsor Basketball Thailand Championship 2018

รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึง  1 สิงหาคม 2561