Get Adobe Flash player

คลังวีดีโอ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง ปีการศึกษา 2561

โครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธง

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด

3'SICE (SURIN INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE)

เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 29 มกราคม 2562

คลิ๊กเพื่อชมการถ่ายทอดสด