กลุ่มบริหารงานวิชาการ

รายชื่อนักเรียน ม.3เดิมที่มีสิทธิ์สอบเลือกแผนการเรียนเข้าเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563