กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ประกาศจากชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร

สำรวจเพื่อจัดทำแผนงานในการพัฒนาสมรรนะทางอาชีพ ทหาร ตำรวจ

(เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนเตรียมทหาร)

สำหรับ นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม.4 ถึง ม.6 (อายุระหว่าง 14-18 ปี)

 

สนใจ:แจ้งความประสงค์ได้ที่ ครูสัมฤทธิ์ เสาทอง (ณ ห้องแผนงาน อาคาร1 ชั้น 1)

รับสมัคร 11-17 พฤศจิกายน 2559 (จำนวนจำกัด 40 คนเท่านั้น)