กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์เรื่องย้าย ประจำปี 2558

ครูที่ประสงค์จะส่งเรื่องย้ายประจำปีฯติดต่อรับแบบคำร้องขอย้ายที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  และส่งภายในวันที่ 5  สิงหาคม พ.ศ.2558

Attachments:
Access this URL (http://www.secondary33.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=5720%3A2558-07-21-10-%25M-%25S&catid=47%3A-m-m-s&Itemid=62)index.php[ ]0 kB