กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนสุรวิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

 

 

* ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้