กลุ่มบริหารงานบุคคล

ประชาสัมพันธ์ให้ครูส่งข้อมูลผลการปฎิบัติงาน (ID-Plan) ภายในเวลา 12.00 น. วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 นี้

แจ้งคณะครูและบุคลากรทุกท่าน เรื่องการส่งข้อมูลผลการปฎิบัติงาน (ID-Plan) โดยให้คณะครูส่งข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 26 เมษายน 2559  ดังไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

ส่งข้อมูลได้ที่  ห้องวิชาการ คุณอรณีษา หรือทางเฟสบุ้ค รองธีรภาพ วลามิตร

Attachments:
Download this file (id-plan-sura.docx)id-plan-sura.docx[ ]12 kB
Download this file (ID-PLAN.docx)ID-PLAN.docx[ ]356 kB