กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

แจ้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

แจ้งประชาสัมพันธ์นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (หมวด 3 และหมวด 4) ให้นำส่งเงินบำรุงการศึกษานักศึกษาวิชาทหารให้กับทางหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 25 ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยให้นำส่งเงินได้ที่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารตามวันเวลาดังกล่าว (ติดต่อ : ครูเกริกวิทย์ จันทเขต ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร  084-4784837)