นศท.ชั้นปีที่ 1-2 สุรวิทยาคาร เข้ารับการฝึกยิงปืน/กระโดดหอทดสอบกำลังใจ

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผกท.นศท. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  นำ นศท.วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1และ ชั้นปีที่ 2 เข้ารับการฝึกยิงปืนตามหลักสูตร และ กระโดดหอ ทดสอบกำลังใจ 34 ฟุต  ณ  สนามยิงปืนพระยาสุรินทร์

2564 12 23 b