การรับการประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินนักเรียน เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ครู ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งนักเรียนผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ คือ นายวีระพล เอียกิจไพศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

10 weerapon
10 weerapon02
10 weerapon03
10 weerapon04
คลิกดูภาพกิจกรรม

# ภาพกิจกรรมโดย งานโสตทัศนูปกรณ์ , ครูบุญร่วม กลิ่นหอม