มหกรรมโลกอาชีพและเทคโนโลยีวิถีพอเพียง 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้จัดมหกรรมโลกอาชีพและเทคโนโลยีวิถีพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการบูรณาการทักษะอาชีพและให้นักเรียนได้มีความรู้ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน อาทิ งานเกษตร งานช่าง และงานเทคโนโลยี ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 บริเวณโดมด้านหน้าอาคารอุตสาหกรรม งานนี้ผู้อำนวยการเลิศชาย สุขประเสริฐ ได้มอบหมายให้นายยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร รองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม โดยมีคณะครูกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกิจกรรมโลกแห่งการเรียนรู้ครั้งนี้

DSC 0873

DSC 0842

DSC 0861

DSC 0877

 DSC 0886

  DSC 0897

DSC 0904

DSC 0914

DSC 0917

DSC 0925

DSC 0928

DSC 0941

DSC 0980

DSC 0990

DSC 1039

DSC 1053

DSC 1063

 

 ประมวลภาพกิจกรรม