โครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เหล่ากาชาดสุรินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อการกุศล โดยมีนายกเหล่ากาชาดสุรินทร์ ออกรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมต้อนรับ ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

blood2019
DSC 2712
DSC 2714
DSC 2716
DSC 2719
DSC 2721
DSC 2723

คลิกดูภาพกิจกรรม