พิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ จัดพิธีมอบรางวัลการสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (Sura Math-Science Contest 2018) ให้กับนักเรียนผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับชั้นของการสอบแข่งขัน ซึ่งประธานมอบรางวัลครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จากหลายสถานบันที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร  คลิกดูภาพกิจกรรม

sura2018DSC 5904
DSC 5706
DSC 5709
DSC 5717
DSC 5765
DSC 5791
คลิกดูภาพกิจกรรม