การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มกราคม 2562 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กลุ่มจังหวัดที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2561  คลิกดูภาพกิจกรรม

school2019

คลิกดูภาพกิจกรรม