กิจกรรมเช้าวันจันทร์ มอบเกียรติบัตร รางวัลตัวแทนนักเรียน

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความชื่นชมยินดี และมอบรางวัล เกียรติบัตรต่างๆ ให้กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ ของแต่ละกลุ่มสาระ ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนกีฬารักบี้ฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ,ตัวแทนนักเรียนแข่งขันภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และกลุ่มพัฒนาผู้เรียน ณ โดมพลศึกษา กิจกรรมหน้าเสาธง  คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 9846
DSC 9768
DSC 9858
DSC 9905

คลิกดูภาพกิจกรรม