วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยคณะลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้จัดพิธีสวนสนามขึ้นบริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียน ด้านหน้าเสาธง โดยผู้อำนวยการเลิศชาย สุขประเสริฐ ได้มอบหมายให้นายวิทูรย์  พิมพ์ศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีสวนสนามครั้งนี้ ร่วมด้วยรองผู้อำนวยการทรงศักดิ์ เสนาวงศ์ ,รองผู้อำนวยการยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร ,รองผู้อำนวยการธีรภาพ วลามิตร และคณะครูร่วมเป็นเกียรติในพิธีสวนสนาม ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

 

DSC 0652

 DSC 0659

DSC 0660

DSC 0663

DSC 0666

DSC 0692

DSC 0698

DSC 0702

DSC 0742

DSC 0779