การศึกษาดูงาน ประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของโรงเรียนเมืองสุรินทร์ ณ อาคาร 100 ปี

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานโรงเรียนสุรวิทยาคาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองสุรินทร์ เพื่อร่วมศึกษาดูงาน เตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง โดยแบ่งกิจกรรมดูงานเป็นฐานการเรียนรู้ ตามเกณฑ์การประเมิน ณ อาคาร 100 ปีสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 4154
DSC 4109
DSC 4146
DSC 4126
DSC 4129
DSC 4170
DSC 4178

คลิกดูภาพกิจกรรม