ติวคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อม

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยสถาบันกวดวิชา First Academy สอนโดยครูพี่โอม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในหัวข้อ "คณิตศาสตร์เรื่องกล้วยๆ"  วันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2558  ณ หอประชุมโรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์

DSC 0789

DSC 0784

DSC 0795

DSC 0794

DSC 0788

DSC 0805