ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ ได้ซ้อมใหญ่พิธีสวนสนามกองลูกเสือโรงเรียนสุรวิทยาคาร ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 ซึ่งพิธีสวนสนามจะมีขึ้นจริง ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในอดีตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่1 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

IMG 2053 

IMG 2056

 IMG 2058

IMG 2086

IMG 2088

 IMG 2090

 IMG 2095