พิธีบวงสรวงรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้าง ณ บริเวณหน้าโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายอรรถพร สิงหวิชัย เดินทางมากระทำพิธีบวงสรวงรูปปั้นพระอินทร์ทรงช้าง ด้านหน้าบริเวณโรงเรียนสุรวิทยาคาร ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของโรงเรียนสุรวิทยาคาร โดยมีผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร ร่วมให้การต้อนรับ แสดงถึงการเริ่มต้นงานแสดงช้างของจังหวัด ประจำปี 2560

index
281602
281603
23270091 1680384228672500 395632517528231696 o