การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2560

โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งการประชุมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 

index
DSC 3588
DSC 3591
DSC 3633
DSC 3671
DSC 3679

ภาพกิจกรรมโดย : ครูบุญร่วม กลิ่นหอม
นายธีรเมธ งามทวี
นายญิบหิรัญ นาคะวงศ์