ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรองรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงฯ ปี 2560

วันที่ 20 กันยายน 2560 กิจกรรมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินสภาพจริงในการคัดกรอง "รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล) ปี 2560 ระดับภูมิภาค รอบที่2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากจังหวัดเลย ภายใต้กลุ่มยุวสถิรคุณ และศูนย์สถานศึกษาพอเพียง ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจรรม

index
DSC 1567
DSC 1575
DSC 1580
DSC 1583
DSC 1605
DSC 1674
DSC 1727