การประชุมเชิงปฏิบัติการครูคณิตศาสตร์ สพม.33 ณ ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร

   วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการ PLC และการเตรียมความพร้อมงานมหกรรมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยมีนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธีรภาพ วลามิตร และนายอาทร เสาสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุรวิทยาคาร และนายพิจิตร อุตตะโปน ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ PLC และการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

indexDSC 0214
DSC 0251
DSC 0211
DSC 0243
DSC 0246
DSC 0262