กิจกรรมมอบเกียรติบัตรชื่นชมนักเรียนประพฤติปฏิบัติตนดี โดยสำนักงาน ปปช.จังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดสุรินทร์ มอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวอินทิรา เผดิมดี นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 6 เพื่อชื่นชมยินดีในการเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยเก็บเงินจำนวนหนึ่งได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป มีนายนรชัย ภาควรรธนะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรครั้งนี้ และนายแสน แหวนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวขอบคุณและชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ได้รับคำชมเชยจากสังคม กิจกรรมจัดขึ้นบริเวณโดมพลศึกษา คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 0752
DSC 0767
DSC 0772
DSC 0807
DSC 0838
DSC 0841