กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร โดยมีนายธีรภาพ วลามิตร รองผู้อำนวยการฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม และร่วมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของนักเรียน บริเวณโดมอเนกประสงค์ คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 0628
DSC 0632
DSC 0646
DSC 0649
DSC 0691
DSC 0723
DSC 0725
DSC 0729
DSC 0734