กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560 "แม่ดีเด่น ลูกกตัญญู" สุรวิทยาคาร

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนสุรวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม และร่วมเชิดชูคุณแม่ดีเด่น และลูกกตัญญู สนับสนุนความรัก ความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล ของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสุรวิทยาคาร บริเวณโดมพลศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตร ณ หอประชุมสุรวิทยาคาร คลิกดูภาพกิจกรรม

index
DSC 0247
DSC 0271
DSC 0544
DSC 0300
DSC 0360
DSC 0433
DSC 0552